Pri objednaní prístroja švajčiarske lýtkové pančuchy SIGVARIS ZDARMA.
Pančuchy SIGVARIS - svetová jednotka v kompresívnej terapii pri liečbe žilových ochorení.

Čo je VEINOPLUS?

VEINOPLUS® je zdravotný elektro-stimulačný prístroj, vyvinuté Dr. Jozefom Cywinskim, svetovým odborníkom v oblasti elektrostimulácie, s liečebnými účinkami na rôzne príznaky žilovej nedostatočnosti. Tieto účinky boli preukázané a doložené vo viacerých klinických štúdiách uskutočnených od roku 2004 vo Francúzsku, Veľkej Británii, USA a v Rusku.

Dnes už viac ako 100.000 ľudí na celom svete v 25 krajinách využíva jedinečnú technológiu VEINOPLUS® na prevenciu a liečbu žilových ochorení.
FAQ - časté otázky
 

Účinok prístroja VEINOPLUS


Kedy použiť VEINOPLUS

Liečba: VEINOPLUS ® 2.1 VI umožnuje liečbu príznakov žilovej nedostatočnosti vo všetkých fázach ochorenia
Prevencia: VEINOPLUS® 2.1 VI je účinný aj v týchto rizikových situáciách
Ako funguje VEINOPLUS
 
VEINOPLUS vysiela elektrostimulačný signál prostredníctvom dvoch elektród umiestnených na lýtkach. Výsledkom sú kontrakcie hlbokých svalov lýtka a stimulácia “lýtkovej pumpy“, ktorá zabezpečuje najväčšiu časť žilového návratu.