Kŕče a žilová nedostatočnosť *

Epidemiológia

Klinická štúdia z Japonska z roku 2000 ukázala, že ľudia s varixami trpia kŕčmi v lýtkach a najmä nočnými kŕčmi častejšie, ako bežná populácia (2).

Patológia

Svalové kŕče sú bolestivé nedobrovoľné sťahy svalov. Kŕče sú vo väčšine prípadov neznámeho pôvodu. V poslednej dobe sa objavujú ako vyvolávajúce faktory poruchy elektrolytov, periférne neuropatie, tehotenstvo, veľké množstvo liekov, arteriálna a žilová nedostatočnosť.

Rizikové faktory


Účinok VEINOPLUS ®


Klinické výsledky VEINOPLUS®


Ako používať VEINOPLUS®

Umiestnite jednu elektródu na každé lýtko, ak je pocit bolesti bilaterálny v oboch nohách. Umiestnite obe elektródy na jedno lýtko, ak bolesť pociťujete len v jednej nohe. Aplikujte aspoň jedenkrát denne počas bolestivých pocitov, najlepšie v sede. Intenzita stimulácie by mala byť upravená v závislosti od tolerancii pacienta.
Doporučenie 1x denne - večer

1. Bradburry A, Evans C, What are the symptoms of varicose veins? Edinburgh vein study cross sectional population survey, BMJ, 1999
2. Hirai M, Prevalence and characteristics of muscle cramps in patient with varicose veins. VASA 2000, Vol: 29, N°:4, p.:269-273 3. Sadfi Charbonnier S, Garin N, Jung M, Prise en charge des crampes idiopathiques des membres inférieurs, Forum Med Suisse 2010