Znižuje opuch nôh (edém)

Epidemiológia

Opuch dolných končatín je jedným z hlavných príznakov žilovej nedostatočnosti. Podľa štúdie na viac ako 3000 ľudoch, vzorke celkovej populácie (The Bonn Vein Study), 13,4% osôb trpí opuchmi dolných končatín(1).

Patológia

Edém je definovaný ako nárast objemu intersticiálnej tekutiny (tkanivového moku), opuch je znamením abnormálneho transkapilárneho pohybu tekutiny (2). Žilová nedostatočnosť je sprevádzaná predovšetkým občasným edémom, ktorého vznik je podporovaný predĺženou ortostatickou polohou, teplom a obezitou (2). Žilový opuch môže byť jednostranný alebo obojstranný. Stimulácia lýtkového svalu má preventívny účinok proti vzniku žilových edémov znížením venózneho tlaku v dolných končatinách (3).

Rizikové faktory


Účinok VEINOPLUS®


Klinické výsledky VEINOPLUS®


Ako používať VEINOPLUS®

Umiestnite jednu elektródu na každé lýtko, ak je pocit bolesti bilaterálny v oboch nohách. Umiestnite obe elektródy na jedno lýtko, ak bolesť pociťujete len v jednej nohe. Aplikujte aspoň jedenkrát denne počas bolestivých pocitov, najlepšie v sede.
Intenzita stimulácie by mala byť upravená v závislosti od tolerancii pacienta.
Akútny stav - 2 - 3x denne
Udržiavacia liečba - 1 - 3x týždenne

1. Maurins U, Hoffmann B, Lösch C. Distribution and prevalence of reflux in the superficial and deep venous system in the general population _ results from the Bonn Vein Study, Germany..Journal of Vascular Surgery, Volume 48, Issue 3, September 2008
2. VALMI Edition 2010-2011
3. Stick C, Grau H, Witzleb E. On the edema-preventing effect of the calf muscle pump ;Eur J Apll Physiol (1989) 59 :39-47
4. Le Tohic A, Bastian H, Pujo M,. Madelinot P.Effets de l’électrostimulation par VEINOPLUS® sur les troubles circulatoires des membres inférieurs chez la femme enceinte. Gynecol Obstet&Fertil 2009 ; 37 :18-24