Veinoplus a žilová bolesť

Epidemiológia

Bolesť, na ktorú sa pacient sťažuje, je hlavnou príčinou vedúcou k diagnóze ochorenia ciev a významne sa odráža na kvalite života pacientov (1). Štúdia vykonaná na 13.131 pacientoch s pravdepodobným žilovým ochorením, 73,7% pacientov sa sťažuje na bolestivé nohy a 33,1% na bolesti žíl (2). Neexistuje dokázaný vzťah medzi bolestivými príznakmi a závažnosťou žilového ochorenia. Aj pacienti, ktorí netrpia žilovou nedostatočnosťou môžu mať bolestivé pocity (3).

Patológia

Bolesť žíl môže mať mnohostranný charakter a je často spojená s ďalšími nepríjemnými pocitmi, ktoré sa ťažko popisujú a nepatria do samotného popisu bolesti: pocit ťažoby, kŕče, napätie v nohách alebo pocit svrbenia (1). Mechanizmy žilovej bolesti nie sú ešte úplne známe, ale uprednostňuje sa hypotéza o pôvode lokálneho zápalu spojeného s venostázou.

Rizikové faktory


Účinok VEINOPLUS®


Klinické výsledky VEINOPLUS®

Viaceré klinické štúdie s VEINOPLUS® skúmali vplyv prístroja na žilovú bolesť.

NÁZOV ŠTÚDIE POČET PACIENTOV METÓDA VYHODNOTENIA ZNÍŽENIE ŽILOVEJ BOLESTI
Štúdia Zucarrelli (4) 40 Dotazník CIVIQ -42%
Štúdia Le Tohic (5) 58 Dotazník CIVIQ -86%
Štúdia Bogachev (6) 30 Vizuálna stupnica -53%
Štúdia používateľov (4) 100 Telefonický prieskum -85%

Ako používať VEINOPLUS®

Umiestnite jednu elektródu na každé lýtko, ak je pocit bolesti bilaterálny v oboch nohách. Umiestnite obe elektródy na jedno lýtko, ak bolesť pociťujete len v jednej nohe. Aplikujte aspoň jedenkrát denne počas bolestivých pocitov, najlepšie v sede. Intenzita stimulácie by mala byť upravená v závislosti od tolerancii pacienta.

1. N. Danziger : Physiopathologie de la douleur au cours de la maladie veineuse, Journal des Maladies Vasculaires 32 (2007) 2. M. Cazaubon, J-C Kerihuel : Analyse des résultats de l’enquête DECIDE. Evaluation pragmatique des propriétés d’une grille d’aide au diagnostic de maladie veineuse chronique en médecine générale, Angéiologie, Avril 2010, vol.62, N°3. 3. Bradbury A, Evans C, Allan P, Lee A, Ruckley CV, Fowkes FG. What are the symptoms of varicose veins? Edinburgh vein study cross sectional population survey. BMJ 1999; 318: 353-356 4. Utilisateurs de VEINOPLUS®, première étude sur les symptômes, le comportement et la satisfaction, en collaboration avec les Dr Becker et Blanchemaison, Avril 2010 * Sur 21 patientes souffrant de troubles veineux modérés.